Εκπαίδευση online και σε αίθουσα για συνεχή επιμόρφωση
Η κατάρτιση και η επαγγελματική επιμόρφωση αποτελούν έναν από τους παράγοντες που καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματική την Hilterapia®. Εκπαιδευτικά σεμινάρια, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, υποστηριζόμενα και από τρισδιάστατα βίντεο, οργανώνονται είτε υπό τη μορφή εκπαίδευσης online, μέσω μιας ειδικά αφιερωμένης ηλεκτρονικής πύλης, είτε σε αίθουσα στην εθνική επικράτεια, με στόχο να προσεγγίσουν με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο το γιατρό, τον ειδικό και τον φυσιοθεραπευτή.
 

Οπτική ταυτότητα

Οπτική ταυτότητα

Επικοινωνιακή δράση

Επικοινωνιακή δράση

Hilterapia.gr

Hilterapia.gr

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Συντήρηση

Συντήρηση

 

Για περισσότερες πληροφορίες

* υποχρεωτικό πεδίο
 

Εστιάζοντας σε

Εστιάζοντας σε
Διεθνές Συνέδριο Hilterapia Αθήνα,10 Οκτωβρίου 2009 .

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HELTERAPIA® ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Συνέχεια...

Flash player not installed or Javascript disables.