Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα Εξειδικευμένα Κέντρα Hilterapia
Αρχική σελίδα - Πλεονεκτήματα
Στα Εξειδικευμένα Κέντρα Hilterapia® προσφέρονται πολλαπλά υποστηρικτικά μέσα, όπως ενημερωτικό υλικό, προβολή μέσω του διαδικτύου και μέσω εθνικών και τοπικών επικοινωνιακών πρωτοβουλιών, δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω ενός εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, προγραμματισμένη συντήρηση των μηχανημάτων για υψηλά πρότυπα ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

1. Οπτική ταυτότητα
2. Επικοινωνιακή δράση
3. hilterapia.gr
4. Εκπαίδευση
5. Συντήρηση
 
 

εργαλεία για την άμεση διάδοση της υπεροχής

Για τη γνωστοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων της Hilterapia® στους ασθενείς, για να είναι ορατή η διαθεσιμότητα της θεραπευτικής μεθόδου στο συγκεκριμένο κέντρο και για να αποδείξετε σε ασθενείς και συναδέλφους την επαγγελματική σας εξειδίκευση, έχετε στη διάθεσή σας πολλαπλά υποστηρικτικά επικοινωνιακά μέσα:
Συνέχεια...

Εθνική και τοπική επικοινωνιακή δράση, για να είστε το κέντρο της προσοχής

Προκειμένου να διαδοθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν την Hilterapia® και να ενθαρρυνθούν οι ασθενείς να απευθυνθούν στα Εξειδικευμένα Κέντρα Hilterapia®, είναι σε ισχύ εδώ και καιρό μια μαζική επικοινωνιακή δράση στα μέσα ενημέρωσης, τόσο εθνικής όσο και τοπικής εμβέλειας.
Διοργανώνονται διασκέψεις Τύπου, συναντήσεις στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση με σκοπό τη δυνατότητα επαφής με το κοινό.
 
Συνέχεια...

www.hilterapia.gr, ένας ευρύς χώρος πληροφόρησης του κοινού

Η ειδική ηλεκτρονική πύλη που τέθηκε σε λειτουργία για την Hilterapia®, έχει ως στόχο να παρέχει στο ευρύ κοινό όλες τις γενικές και ειδικές πληροφορίες πάνω στη μέθοδο και να προσφέρει εκτεταμένη προβολή των Εξειδικευμένων Κέντρων Hilterapia®, υποδεικνύοντας τις μεμονωμένες έδρες που είναι παρούσες στην επικράτεια της χώρας.
Συνέχεια...

Εκπαίδευση online και σε αίθουσα για συνεχή επιμόρφωση

Η κατάρτιση και η επαγγελματική επιμόρφωση αποτελούν έναν από τους παράγοντες που καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματική την Hilterapia®. Εκπαιδευτικά σεμινάρια, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, υποστηριζόμενα και από τρισδιάστατα βίντεο, οργανώνονται είτε υπό τη μορφή εκπαίδευσης online, μέσω μιας ειδικά αφιερωμένης ηλεκτρονικής πύλης, είτε σε αίθουσα στην εθνική επικράτεια, με στόχο να προσεγγίσουν με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο το γιατρό, τον ειδικό και τον φυσιοθεραπευτή.
 
Συνέχεια...

Περιοδική προγραμματισμένη συντήρηση, μέγιστη αποτελεσματικότητα

Η αποδοτικότητα των ιατρικών μηχανημάτων είναι εξίσου απαραίτητη όσο η επαγγελματική επιμόρφωση. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα προσχώρησης στα Εξειδικευμένα Κέντρα Hilterapia® προβλέπει περιοδικούς κύκλους προγραμματισμένης συντήρησης και τεχνικού εκσυγχρονισμού.
Συνέχεια...

Οπτική ταυτότητα

Οπτική ταυτότητα

Επικοινωνιακή δράση

Επικοινωνιακή δράση

Hilterapia.gr

Hilterapia.gr

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Συντήρηση

Συντήρηση

 

Για περισσότερες πληροφορίες

* υποχρεωτικό πεδίο
 

Εστιάζοντας σε

Εστιάζοντας σε
Διεθνές Συνέδριο Hilterapia Αθήνα,10 Οκτωβρίου 2009 .

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HELTERAPIA® ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Συνέχεια...

Flash player not installed or Javascript disables.